Pastorets 2017-2018

Els Pastorets és una de les tradicions nadalenques més arrelades al nostre país i paradoxalment força menystinguda. El caràcter eminentment voluntari dels seus protagonistes i la disparitat de representacions arreu, li han conferit la imatge d’un espectacle simplista, mancat de rigor, una antigalla fossilitzada i sense transcendència més enllà del marc de la cultura popular.

Si veritablement aquesta màxima expressés la realitat de les representacions de Pastorets, seria difícilment explicable que any rere any ocupin els escenaris d’arreu del país i mobilitzin centenars de participants i milers d’espectadors. On rau doncs la força del seu èxit?

Deixant de banda els seus orígens i centrant-nos en el present, cal constatar primer de tot un fet obvi, Els Pastorets són una peça teatral, i el seu lloc natural de representació és en un escenari. La base de la representació és un text teatral que s’inspira en el relat evangèlic del Nadal, sovint escrit en vers i amb una estructura dramàtica ben definida. Aquestes textos incorporen molts elements artístics diferents que complementen la seva estructura i el presenten a l’espectador com un espectacle complet. La música, el ball, els efectes especials, o les grans escenografies, s’administren en dosis particulars donant personalitat a cada una de les representacions.

Malgrat el llenguatge prou anacrònic dels seus textos, Els Pastorets s’expressen amb una radical modernitat com a element integrador i de cohesió. En els temps actuals on trontollen moltes formes de relació social i cultural, aquestes representacions són un punt de trobada de les diverses generacions i de les diverses procedències que conformen la nostra societat. Posar en escena uns Pastorets és un projecte comú d’un poble, una entitat o un grup que s’uneix temporalment amb aquest objectiu. Aquesta tasca comuna dóna sentit i personalitat al muntatge esdevenint un senyal d’identitat per tot el col·lectiu que els representa. Per això identifiquem en termes col·loquials els diversos Pastorets amb el nom del poble o ciutat on s’escenifiquen.

No podem deixar de banda tampoc que existeix un llenguatge propi de Pastorets que comparteixen escenari i platea. Aquest llenguatge s’expressa en el text, ple d’anacronismes que difícilment escoltarem fora d’aquest àmbit; en la presentació escènica i la utilització de decorats de paper, el mateix vestuari, o la barreja d’espai/temps que trobem en alguns dels textos.

Un altre senyal de modernitat és la capacitat d’aquestes representacions per renovar-se constantment. Els Pastorets i la cultura popular no és un element fòssil, ans a contrari, està viu, es transforma i s’alimenta constantment de noves aportacions. Si no fos per aquesta modernitat com s’entendria la seva pervivència al llarg dels anys i la vitalitat que expressen actualment? Aquestes manifestacions teatrals van néixer amb uns objectius concrets i adreçats a un públic que entenia i esperava aquell missatge. El caràcter doctrinal que ha dominat durant força temps les representacions de Pastorets han deixat pas a un missatge més obert però que no amaga l’essència original de l’espectacle. Avui en dia, ens adrecem a un públic que arriba a les representacions amb una predisposició ben diferent i hem sabut modelar el missatge i les formes de la representació. Aquest dinamisme dins de la tradició és un altre element de modernitat que trobem a faltar en altres segments o expressions de la nostra societat. Cal també estar amatent a una falsa modernitat que ens imposa una visió “laica” de la societat on no hi tenen lloc aquestes manifestacions nascudes al redós de l’entorn religiós. Aquesta visió reduccionista ens empobreix culturalment i socialment.

I per acabar, els Pastorets han estat durant molt anys, refugi i motor de la nostra llengua en un entorn polític que li era clarament hostil. En els obscurs anys de la postguerra els Pastorets van ésser una manifestació catalana tolerada, on s’hi van aixoplugar llengua i cultura, en connexió directa amb un contingut sentiment de país.

Amb tots aquests elements a la mà, de ben segur que seguirem tenint Pastorets durant molts anys!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *