FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PEDIÀTRICA

Parlem de la FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PEDIÀTRICA, un gran desconegut per a molts pares i una teràpia efectiva pels més petits: Per posar-nos en situació, avui dia observem un increment important de malalties respiratòries en edat infantil com són les bronquiolitis, bronquitis, pneumònies, otitis, etc. Això està relacionat amb l’aparició de nous virus i bacteris, la contaminació de l’aire, l’assistència a les llars d’infants i l’augment de naixements de nens prematurs que són susceptibles de patir més problemes respiratoris. El resultat de tot això són nens que SEMPRE tenen excés de mucositat tant a vies superiors (nas, faringe) com a vies respiratòries inferiors (bronquis i pulmons). Què és la fisioteràpia respiratòria?
És una especialitat de la fisioteràpia que s’encarrega del tractament, prevenció i estabilització de les diferents malalties de l’aparell respiratori o qualsevol que interfereixi en el seu correcte funcionament, per tal de mantenir o millorar la funció respiratòria mitjançant l’aplicació de tècniques i exercicis respiratoris.
Efectes que busquem en la fisioteràpia respiratòria de nadons i nens:
  • Elimina les secrecions  acumulades al nas i els pulmons.
  • Disminueix i, fins i tot, elimina la tos.
  • Millora l’alimentació i el son.
  • Evita complicacions i ingressos.
  • Disminueix la quantitat de medicació que es necessita en molts  casos.
Aspectes a valorar de les tècniques de fisioteràpia respiratòria que els pares hem de tenir en compte:
  • Aquests tractaments es duen a terme sempre amb l’acompanyament dels pares, d’aquesta manera al ser un tractament nou, aconseguirem tranquil·litzar al nen.
  • La visita amb el fisioterapeuta ha de servir també per aprendre algunes eines fonamentals per la prevenció de malalties, com és la correcta higiene nasal.
  • Les tècniques que apliquin els fisioterapeutes han de ser indolores i no invasives, que no tinguin efectes secundaris i en cap cas sigui un risc pel pacient.
  Astrid Bernácer (Centre Respira)