LES SOBRE INFECCIONS RESPIRATÒRIES INFANTILS

El sistema respiratori del nen es troba en constant desenvolupament, des del moment del naixement fins pràcticament la majoria d’edat.
Hi ha grans diferències respecte el sistema respiratori de l’adult, una d’elles és el poc desenvolupament del sistema de ventilació col·lateral, molt important per a afavorir una bona oxigenació i, l’altre és, la gran proporció de glàndules secretores de moc que es troben a les vies respiratòries. És per això que, el nen genera moc per excel·lència, però no sempre el gestiona correctament. L’exposició a canvis de temperatura, humitat, ambients excessivament secs i els virus irriten la mucosa de les parets del sistema respiratori, i això fa que es produeixi més moc. És important ajudar a gestionar bé la mucositat, juntament a tractar l’obstrucció multifactorial que apareix en les conegudes bronquitis, causada per inflamació i edema, juntament amb el moc. És possible que posterior a una bronquitis, al cap d’unes setmanes, aparegui una recidiva? Això pot passar si no s’ha eliminat la mucositat, aquesta torna a produir inflamació i edema de les parets de l’arbre bronquial, produint de nou una nova infecció respiratòria. És important que aquesta situació no s’estableixi en el temps, sobretot per evitar la hiperreactivitat bronquial i que la resposta sigui l’augment de secreció de mocs i canvis en l’estructura de les parets dels bronquis per les repetides lesions en la mucosa.
Com ajuda la fisioteràpia respiratòria en aquest procés? La fisioteràpia respiratòria és l’especialitat encarregada de vetllar pel benestar del sistema respiratori.  És molt important incloure la fisioteràpia respiratòria en el tractament de les infeccions respiratòries, ja que serà l’encarregada de drenar la mucositat i ajudar a que el moc no sigui el culpable d’una nova sobre infecció respiratòria. Les fisioterapeutes respiratòries especialitzades en pediatria ajuden a gestionar la mucositat, eviten les sobre infeccions respiratòries i sobretot: Ajuden a no cronificar un procés agut. *Bibliografia: Fisioterapia respiratoria en el niño. G. Postiaux. Mc Graw Hill, Ed. Interamericana. Astrid Bernácer (Centre Respira)