adquisicio habits

Els menuts i l'adquisició d'hàbits

Els hàbits són unes pautes de comportament que es duen a terme de manera mecànica i gairebé inconscient. S’aprenen amb la repetició d’actes i en un primer moment cal posar-hi atenció i esforç fins que s’incorporen a la rutina de cada persona. Podem parlar d’hàbits d’estudi, de treball, de convivència... doncs hi ha moltes classes d’hàbits que s’aprenen en moments diferents de la nostra vida.

En els primers anys és bo adquirir hàbits relacionats amb les necessitats bàsiques com l’alimentació, la higiene i el descans... són els anomenats hàbits saludables. Però també és important adquirir aquells hàbits que ajuden a desenvolupar l’autonomia (posar-se i treure la jaqueta, tenir cura les joguines, mocar-se sol i rentar-se les mans), i la sociabilitat (escoltar als altres, compartir una joguina, saludar i demanar bé les coses). Els hàbits s'han de treballar a casa i a l'escola i a mesura que els nens/es van assolint els diferents hàbits se senten més segurs, tranquils, equilibrats, doncs els ajuda a estructurar-se, orientar-se i a formar-se millor.

Com s’aprèn un hàbit? Què cal tenir en compte?

A. Si té adquirides les habilitats necessàries per iniciar el procés. A vegades demanem coses que encara no estan preparats per fer-ho. B. Unes condicions per la seva adquisició:

  • Equilibri i estabilitat de l’ambient.
  • Autoritat dels adults, que exercida de manera adequada, dona seguretat al menut.
  • Comunicació fluida perquè el nen/a sàpiga en tot moment el que ha de fer.
  • Constància i sistematització a l’hora d’ensenyar l’hàbit.

C. Seguir 3 passos: Aprenentatge: Necessita la participació activa del menut i la supervisió de la persona adulta per dirigir, acompanyar i donar-li suport davant les dificultats que puguin sorgir. Automatització: Com a conseqüència de la repetició per part de l’infant arriba un moment que ja és capaç de fer-ho sense la supervisió dels adults. Consolidació: Es generalitzen les accions.   Cecília Gafarot (Educar per Innovar)