L estiu, temps de lleure

L’estiu, temps de lleure

La vida dels infants no es limita a l’entorn familiar i escolar sinó que a mesura que creixen s’amplia a molts altres contextos. Un d’aquests contextos és l’espai del lleure. S’entén per temps de lleure el temps que els queda després de complir l’horari escolar: els vespres, els caps de setmana i les vacances. És el temps que no està definit per cap activitat concreta. A poques setmanes perquè arribin les vacances d’estiu molts pares ja han parlat de com ocupar aquest espai de temps, quines activitats es poden fer i de com compaginar-ho amb la feina.

L’estiu és un temps per:

 • Compartir experiències amb la família i enfortir les relacions.
 • Per gaudir dels amics, jugar, conèixer nous companys i relacionar-se en ambients diferents.
 • Per descansar, però també per aprendre, ja sigui reforçant els aprenentatges o descobrint coses noves.
 • Fer coses pel plaer de fer-les i sense cercar res a canvi.
 • Apropar-se més a la natura, al mar o a la muntanya, fugin dels espais habituals.
 • Compaginar rutines i horaris amb espais de llibertat.
 • Reforçar els aprenentatges escolars o fer activitats que els ajudin a consolidar els continguts.

Però alhora de programar les activitats d’estiu, sempre tenint en compte l’edat que tenen, cal fer-se unes preguntes:

 • Quins interessos té el nostre fill o filla? Coneixem els seus gustos i necessitats? Prenem nosaltres les seves decisions?
 • Li costa fer amics o amigues?
 • Quin és el seu comportament habitual?
 • Quin ritme d’activitats té?
 • Ens manca temps diari, setmanal,... per compartir el temps amb els nostres fills i filles?
 • Els habituem a tenir petites responsabilitats?
 • Coneixem les ofertes públiques i privades existents al nostre entorn i veure les que més s’adeqüen a les nostres necessitats i possibilitats?
Llibertat, relaxament, ludisme, relacions diferents, canvi d’entorn, són conceptes que fan que l’estiu també sigui un espai privilegiat per transmetre uns determinats valors, per socialitzar-se, per respectar l’entorn. Un espai i un temps privilegiat per educar... Pares i mares, hauríeu d’aprofitar l’estiu per seguir amb la vostra tasca educativa i aprofitar la proximitat amb els nostres fills i filles, en ambients distesos i relaxats, per transmetre valors i compartir vivències. Cecília Gafarot (Educar per Innovar)