Txell Gelabert

Educare Club 

Pedagoga, mestra i mare de família nombrosa. Coach emocional i formadora. Entusiasta de l'educació treballa a Educare Club oferint acompanyament per a grups de famílies i/o professionals de l'educació i el lleure en aspectes significatius de l'etapa infantil i juvenil. Educant i tenint cura dels nostres podem créixer en família.

XARXES SOCIALS I WEB 
Facebook Educare Club
Instagram @educareclub
Twitter (X) @educareclub
Web coaching-familiar.com